Dogen napísal: "Hoci niektorí zo skúsenosti vedia, že sedenie je Dharmou Buddhu, nikto nevie sedieť pre samotné sedenie".

Živý Zen Majstra Dógena

C esta Prebudenia, ktorá bola v Indii odkázaná Budhom Shakyamunim a neskôr vo svojej japonskej forme veľkým Majstrom Eihei Dogenom, bola predaná veľkým misionárom Mokudo Taisen Deshimaruom.

Tu, v Žiariacom Štíte, sa odkaz dávnych majstrov odovzdáva prostredníctvom "Shobogenzo" Majstra Dogena. Tento živý Zen stelesňuje mních Sando Kaisen, ktorý vedie mesačné ústrania ako aj jarný a jesenný tábor.

Mimo Žiariaceho Štítu sú ústrania organizované v ďalších šiestich krajinách.

Cesta nie je nič iné ako tiché a nezištné sedenie, ktoré je srdcom všetkých činností. Toto sedenie nie je meditáciou, pretože sa neviaže k žiadnemu predmetu a nesústreďuje sa na žiaden mentálny obsah. Je dobré rozpoznať, že človek odjakživa oplýva prirodzenosťou Buddhu. Ide o to to byť v prítomnosti počas samotného sedenia, bez sledovania nejakého cieľa. To je shikantaza.


"Jednoducho sedieť" je veľkým Buddhovým Prebudením.
"Zlodej za sebou zanechal Mesiac v okne."

Ústrania v Žiariacom štíte majú príchuť prirodzenosti

S ed Buddhu sa strieda s jedlom, každodennými aktivitami a rozličnými inými činnosťami, odpočinkom a spánkom. K tejto jednoduchosti niet čo pridať a nie je tu nič, čo by nebolo vyjadrením Veľkej Cesty.
 

Je dobré sem prísť s duchom prirodzeným a zbaveným akéhokoľvek zámeru, akéhokoľvek cieľa a akéhokoľvek duchovno-imaginatívneho hľadania.

Nie je tu žiadna strohosť a vážnosť, žiadna zvláštna morálka a etika, žiaden prísľub šťastia či slobody. Každý z nás je odjakživa osvietený vo svojej vlastnej Esencii. Tento "každý z nás" vytvára od počiatku bez počiatku sväté Spoločenstvo ctihodného Buddhu.

Život je tu usporiadaný v rytme zvukov, ktoré človek prirodzene nasleduje, bez ohľadu na našu mentálnu myseľ a naše rušivé tendencie. Žiadne slovo nemôže vyjadriť nádherný kvet rozjímania.