Nezištná pozícia

Človek kráča sám s očami široko dokorán, nezávisí na nikom a zostáva bezúhonný.

Cesta je predovšetkým: vedieť ako žiť a vedieť ako umrieť.

Človek je sám zodpovedný za svoje myšlienky, slová a skutky.

Nikto za neho nemôže dýchať.

Niet nikoho nad ním ani nikoho pod ním.

Niet čo ani koho uctievať, žiadna ideológia.

Nehľadajte ani si nepredstavujte žiadneho Buddhu, žiaden nebeský stav, žiadne zásluhy, žiadne osvietenie ani žiadnu odmenu.

Keď je človek úprimný vo svojom dýchaní a pozícii tela, je úprimný vo všetkých veciach.

Keď je človek skutočný v dýchaní, je skutočný v myslení, hovorení a konaní.

Bez praxe je tak všetka duchovnosť len snom, ilúziou a mentálnou projekciou.

Táto pozícia nie je ani zenová, ani buddhistická ani kresťanská.

Je to oslobodením všetkého, čo bolo tak starostlivo uložené vo zvykoch tohto tela.

Je to tiché a nezaujaté sústredenie (meditácia).

Byť mníchom neznamená, že je potrebné byť súčasťou nejakého náboženstva.

Je to vecou medzi Buddhom a Buddhom, medzi človekom a človekom.

Nebuďte spútaní starými obrazmi skostnatenej minulosti.

Kráčajte jednoducho vpred a aktualizujte svoju prirodzenosť Prebudeného.