Učenie Majstrov

Všetci máme len jeden život. Teda, mali by sme si uvedomiť, že je drahocenný, že každá chvíľa, ktorá sa míňa, sa nikdy nevráti. Teda každá chvíľa je drahocenná. Každý nádych a výdych je drahocenný.

Učenie Patriarchu Bodhidharmu
Učenie Majstra Dógena
Učenie Majstra Kodo Sawakiho
Učenie Majstra Taisena Deshimarua
Učenie Majstra Sando Kaisena

Odkazy z Dharmy

Je dôležité praktikovať zazen. Pokiaľ sa budeme snažiť pochopiť náboženstvo alebo učenie iba prostredníctvom kníh alebo rozumom, nemôžeme preniknúť hlboko.

Françoise Badet, mníška Shinkyo
Chantal Laurent, mníška Jisei
Ariane Lecourt, mníška Jiyuni
Agnés Gouaud, mníška Eihei
Alexandra Migacz, mníška Eiki
Tomasz Dąbrowski, mních Keiji
Brice Arya Rodriguez
Silvia Kishó Gulová

Najnovšie články

Prečítajte si najnovšie články a rozhovory.