Kto sme?

Z azen Slovensko je občianske združenie založené v roku 1994 žiakmi Majstra Sando Kaisena, ktoré zaštiťuje aktivity spojené so šírením autentického učenia Soto zenu, ktorého hlavnou náplňou je meditácia v sede, Sed Buddhu (zazen). Úzko spolupracuje s asociáciou HO SHO JI, ktorá spravuje centrálny kláštor Žiariaceho Štítu vo Francúzsku a napomáha šíreniu učenia Majstra Sando Kaisena po celej Európe.

Zen nie je náboženstvom, ani nejakým druhom filozofie. Je to prax každodenného života, vhľad do skutočnosti takej, aká je. Nehľadá pokoj, múdrosť či lásku, pretože to všetko sa už skrýva vo vnútri každého z nás. Stačí sa navrátiť k svojej pôvodnej prirodzenosti a naša komnata pokladov sa otvorí sama od seba.

Učenie a prax našej školy pochádza od Buddhy Shakyamuniho. Soto zen (jap. sotoshu) je školou zenového buddhizmu, ktorej základy položil majster Eihei Dógen v 13. storočí v Japonsku. Do Európy sa Soto zen rozšíril v 60. rokoch minulého storočia zásluhou japonského majstra Taisena Deshimarua. Zazen Slovensko odovzdáva učenie Majstra Sando Kaisena, žiaka a nasledovníka majstra Deshimarua.


Ako nás môžete podporiť?

U vítame najmä finačnú podporu nášho Kláštora Tichého mieru a akúkoľvek inú podporu vzťahujúcu sa k našim aktivitám, ktorá napomôže k ich realizácii. Forma pomoci môže byť akákoľvek, záleží len na Vás a Vašej chuti nás podporiť. Za každú pomoc vopred ďakujeme!

Oblasti, v ktorých uvítame podporu:

 • Podpora kláštora: finačná alebo vecná pomoc formou daru.
  Máte chuť podporiť kláštor, ktorý slúži praktikujúcim z celého Slovenska? Spravte tak formou daru v akejkoľvek výške.
  Náš transparentný účet: SK7483300000002201981211
 • 2% z dane
  venujte nám 2% z vašich zaplatených daní a podporte tak naše aktivity.
  Prečítajte si postup, ako môžete poukázať 2% z dane.
  Údaje pre "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby": 
  15 - IČO: 30853664
  16 - Obchodné meno (názov): ZAZEN SLOVENSKO
 • ZEN Obchodík 
  Podporte nás formou nákupu v našom obchodíku, môžete tak urobiť radosť sebe i svojim blízkym.
 • Propagácia: pomoc pri tlači či distribúcii informácií o našich aktivitách
  Máte možnosť lacno vytlačiť letáky? Umiestniť vo Vašej prevádzke či na svojich webových stránkach informácie o našich akciách? Pomôžte nám zdieľať informácie o našich aktivitách na všetkých sociálnych sieťach.
 • Priestory pre naše aktivity: poskytnutie priestorov vhodných pre niektoré naše aktivity
  Máte nevyužité priestory, ktoré by sme mohli využiť ako zenové centrum – dojo? Máte možnosť prenajať vhodný priestor na prednášku alebo niektorý z kurzov, ktoré organizujeme?
 • Vydávanie kníh: pomoc pri vydávaní a distribúcii kníh
  Robíte grafické práce? Môžete nám akokoľvek pomôcť s tlačou, distribúciou alebo predajom našich kníh?

Máte chuť nás podporiť a napadá Vás iná forma spolupráce? Neváhajte nás kontaktovať!