Poštová adresa:

ZAZEN SLOVENSKO
IČO: 30 853 664, DIČ: 2021765152
Janouškova 23, 080 01 Prešov


Právna forma subjektu:

občianske združenie

Bankové spojenie:

2900974723/8330
IBAN: SK3883300000002900974723
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Zahraničné sanghy Majstra Sando Kaisena


Napíšte nám

Máte otázky ohľadom našich aktivít? Chcete pomôcť nášmu občianskemu združeniu? Smelo nás kontaktujte.