Narodená v roku 1948.

S majstrom sa stretla v roku 1985.

Vysvätená na mníšku v roku 1999.

Dlhú dobu mala funkciu pokladníčky združenia a podieľala sa na mnohých ďalších funkciách.

Sprevádzala majstra pri jeho cestách do Východnej Európy a vedie niekoľko dojo.

20. novembra 2011 obdržala od Majstra Sando Kaisena Odkaz Dharmy v kláštore „Žiariaceho Štítu“ a získala titul Reverendky.


zľava: Chantal Laurent, mníška Jisei, Agnés Gouaud, mníška Eihei, Majster Sando Kaisen, Ariane Lecourt, mníška Jiyuni, Françoise Badet, mníška Shinkyo