Narodená v roku 1973 v Krakove.

Praxi sa venuje od mája 1993.

Mnoho rokov bola zodpovedná za vedenie misie v Poľsku.

Majstrova tlmočníčka a organizátorka misií a sesshinov.

Plnila funkciu tenzo.

Už niekoľko rokov vede misiu na Ukrajine.

15. mája 2012 obdržala od Majstra Sando Kaisena Odkaz Dharmy v kláštore Žiariaceho Štítu a získala titul Reverendky.

Majster Sando Kaisen a Alexandra Migacz, mníška Eiki