Narodený v roku 1972, začiatok praxe v roku 1989.

Už 25 rokov nasleduje učenie a pravidelne sa zúčastňuje sesshinov.

Je pokladníkom združenia, sprevádza majstra pri cestách po Východnej Európe.

14. júla 2014 obdržal od Majstra Sando Kaisena Odkaz Dharmy v Kláštore Žiariaceho Štítu a získal titul Reverend.

Majster Sando Kaisen a Brice Rodriguez, mních Arya