Narodená v roku 1961.

Praxi sa venuje od roku 1990.

Vysvätená na mníšku bola v roku 1992.

Osobná sekretárka majstra a združenia od roku 1994.

20. novembra 2011 obdržala od Majstra Sando Kaisena Odkaz Dharmy v kláštore „Žiariaceho Štítu“ a získala titul Reverendky.


zľava: Chantal Laurent, mníška Jisei, Agnés Gouaud, mníška Eihei, Majster Sando Kaisen, Ariane Lecourt, mníška Jiyuni, Françoise Badet, mníška Shinkyo