Françoise sa narodila v roku 1950 v Paríži a vyštudovala filozofiu na Sorbonne.

V rokoch 1977 až 1984 praktikovala v skupine duchovného učiteľa Gurdjiefa ako permanentka. V roku 1984 sa začala venovať zenovej praxi so Sando Kaisenom, v máji 1985 bola vysvätená na bódhisattvu (Jishó) Majstrom Stéphanom Kosenom Thibaultom v Gendronnière, a potom vysvätená mníškou (Shinkyo) Sando Kaisenom v roku 1987.

Nasledovala jeho učenie, bola permanentkou v mnohých svätyniach vytvorených majstrom, "Zenri Ji", "Gjobutsu Ji", potom "Seisho Ji", kde sa stala zástupkyňou predstaveného svätyne, a "Žiariaci Štít" ("Ho Sho Ji"), kde sa stala predstavenou kláštora. Od roku 1991 sprevádzala Sando Kaisena na misiách vo východnej Európe. Mala funkciu sekretárky, Tenzo, pokladníčky a správkyne svätyne. V posledných rokoch predáva pozíciu tichého sedu v Rusku.

4. septembra 2011 obdržala Odkaz Dharmy v kláštore „Žiariaceho Štítu“ a získala titul Reverendky.


Majster Sando Kaisen a Françoise Badet, mníška Shinkyo