Narodená v roku 1976, začiatok praxe v roku 1998.

Vedie Sanghu Majstra Sando Kaisena na Slovensku.

Zúčastňuje sa už 18 rokov zimných a letných táborov vo Francúzsku.

Organizuje misie a sesshiny vo svojej krajine.

14. júla 2014 obdržala od Majstra Sando Kaisena Odkaz Dharmy v Kláštore Žiariaceho Štítu a získala titul Reverendka.