Narodený v roku 1975 v Krakove.

Praxi sa venuje od marca 1996.

Viedol niekoľko dojo v Poľsku a zastával funkciu poľského pokladníka.

Niekoľko rokov viedol a rozvíjal misiu v Českej republike.

S Majstrom Sando Kaisenom cestoval po Japonsku.

V roku 2012 začína misiu v severnom Francúzsku a v Paríži.

15. mája 2012 obdržal od Majstra Sando Kaisena Odkaz Dharmy v kláštore Žiariaceho Štítu a získal titul Reverend.

Majster Sando Kaisen a Tomasz Dąbrowski, mních Keiji