Majster Dogen sa narodil v roku 1200 v Uji neďaleko Kjota, vtedajšieho hlavného mesta Japonska. Jeho otcom bol Naidaijin, jeden z hlavných ministrov japonského cisára, matka bola dcérou dôležitej osobnosti cisárskeho dvora. Otca stratil keď mal tri roky, matku v ôsmich. V útlom veku tak poznal svet smútku a pominuteľnosti.

Život Majstra Dógena

V trinástich rokoch odišiel na horu Hiei, vtedajšie centrum buddhistickej školy Tendai. Praktikoval vo dne i v noci, ale nedokázal rozptýliť svoje pochybnosti. Preto na doporučenie Majstra Eisaia odišiel v roku 1223 do Číny.

Tam navštívil mnohých majstrov, až sa nakoniec stretol s Majstrom Nyojom, opátom Keitoku-Ji na hore Tendo v provincii Ming-shu. Prax zazenu, totožná so zazenom Bodhidharmu bola v chráme silná a autentická. Dogen tam zostal sedem rokov a potom sa vrátil do Japonska.


Bendowa - Kniha veľkej múdrosti

V tridsiatich štyroch rokoch napísal Bendowa, Knihu veľkej múdrosti, v r. 1233 Genjo-koan a Eihei Koroku. V roku 1230 sa Dogen usadil v chráme Kennin-Ji a v roku 1235 otvoril svoje dojo Kosho-Ji v meste Uji. Neskôr sa usídlil v Eihei-Ji, kde sa stal predstaveným zenového chrámu školy Soto.


Skutočná cesta je cesta bez strachu

J eho učenie sa rýchle preslávilo po celom Japonsku. Ejo, o 40 rokov starší než Dogen, sa stáva jeho tajomníkom. Celkom sa oddal svojmu Majstrovi a praxi zazenu. Vstával skôr než Dogen, líhal si vedľa neho, bol jeho tieňom. Sprevádzal ho po celom Japonsku a po Dogenovej smrti sa stal jeho nástupcom.

Dogenovo učenie a duch boli univerzálne, mal obrovský vplyv na všetky smery buddhismu v Japonsku. Znalci bojového umenia ho žiadali o radu a často pod jeho vedením praktikovali. Učil ich: “Sadnite si do zazenu a realizujte svoju pôvodnú tvár”. Potom dodával: “Poznať cestu dokonalého osvietenia znamená skúmať seba samého, vidieť seba samého rovnako, ako všetko ostatné. Uskutočniť to znamená opustiť telo i myseľ, svoje aj cudzie”.

Hlboké Dogenove učenie vychovalo mnoho mníchov. Neskôr napísal Dogen tri slávne vety, v ktorých osvetľuje majstrom bojových umení a všetkým mníchom rozdiel medzi skutočnou praxou a iluzórnym hľadaním.

“Samotná prax je dokonalým osvietením, ktoré je bez konca a prax je bez začiatku. Satori nie je na konci, ale prax a satori tvoria jednotu. Skutočná cesta je bez cieľa a zisku, preto nie je čo hľadať a niet sa čoho zbaviť. Skutočná cesta je cesta bez strachu”.


Buddhistické učenie Majstra Dógena

M ajster Dogen je zakladateľom zenovej školy Soto a autorom jej hlavných textov. Medzi jeho diela patrí: “Shobógenzo” (Nazeranie pokladnice pravého zákona), “Shobogenzó zuimonki” (Zbierka výrokov), “Fukan zazengi” (Obecný výklad praxe zazenu), “Shinjingakudo” (Štúdium tela a ducha). S pomocou Ejoa napísal “Tenzo kjokun” (Pravidlá pre kláštorného kuchára), napísal tiež “Ju undo shiki” (Pravidlá dojo).

Majster Dogen patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov buddhistického myslenia a je často označovaný za vedúceho klasického filozofa v Japonsku. Jeho diela sú známe po celom svete a sú študované nielen buddhistami, ale i modernými západnými filozofmi.